دوشنبه ۱۵/ خرداد /۱۴۰۲ ۰۰:۴۲:۴۹
سراب

کمیسیون آموزشی زبانکده ملی ایران شعبه سراب نگاه دوم


خلاصه ای از روند کمیسیون آموزشی 98/09/12

 

خلاصه ای از روند کمیسیون آموزشی :

 

 توسط استاد جعفری بحث های علمی در مورد نحوه تدریس لغت از کتاب  Penny Ur  مورد بررسی قرار گرفت.

 

 تکنیکها و بازیهای  تدریس لغات در سطح CH  توسط  خانم رویا فرقانی و خانم پریسا رنجپور مورد بررسی قرار گرفت.