دوشنبه ۱۵/ خرداد /۱۴۰۲ ۰۱:۳۲:۱۳
سراب

کمیسیون آموزشی دی ماه زبانکده ملی ایران شعبه سراب


98/09/12How to Teach Vocabulary

 

کمیسیون آموزشی

زبانکده ملی ایران

شعبه سراب

98/09/12

How to Teach Vocabulary

 

برگزار کننده کمیسیون: زبانکده ملی ایران - شعبه سراب

با حضورهمکاران محترم زبانکده ملی ایران شعبه سراب

مدیریت: خانم فهیمه خانی

مدیر آموزشی: جناب آقای ابوالفضل جعفری

اساتید محترم: جناب آقای مسعود پاک روان- جناب آقای صفر محبوب- سرکار خانم رویافرقانی-سرکارخانم اعظم علیجانی -سر کار خانم پریسا رنجپور

کار آموز: خانم منیره کاروانی