شنبه ۱۹/ فروردین /۱۴۰۲ ۱۸:۰۷:۱۱
سراب
  • تلفن:041-43233699
  • آدرس:آذربایجان شرقی-سراب- چهارراه دارایی به طرف پل تاجیار- نبش خیابان پاسداران

  • مدیریت دخترانه:فهیمه خانی
  • تلفن:041-43233699
  • آدرس:آذربایجان شرقی-سراب- چهارراه دارایی به طرف پل تاجیار- نبش خیابان پاسداران
  • سازمان مرکزی
هیچ تنگنا و گشایشی نیست مگر آنکه مشیت و قضا و امتحان الهی در آن نهفته است.امام صادق (ع)

مدیریت: خانم فهیمه خانی ;کمیسیون آموزشی سال 98دی ماه

پنجشنبه ۱۲/ دی /۱۳۹۸

کمیسیون آموزشی 98/09/12مدیریت: خانم فهیمه خانی

کمیسیون آموزشی زبانکده ملی ایران شعبه سراب نگاه دوم

سه شنبه ۱۰/ دی /۱۳۹۸

خلاصه ای از روند کمیسیون آموزشی 98/09/12

کمیسیون آموزشی دی ماه زبانکده ملی ایران شعبه سراب

سه شنبه ۱۰/ دی /۱۳۹۸

98/09/12How to Teach Vocabulary

زبان آموزان برترزبانکده ملی ایران شعبه سراب

دوشنبه ۸/ مهر /۱۳۹۸

لیست سوم

زبان آموزان برترزبانکده ملی ایران شعبه سراب

دوشنبه ۸/ مهر /۱۳۹۸

لیست دوم

زبان آموزان برترزبانکده ملی ایران شعبه سراب

دوشنبه ۱/ مهر /۱۳۹۸

گزارش کمیسیون سال 98

دوشنبه ۴/ شهریور /۱۳۹۸

کمیسیون سال 98که درتیرماه باحضورجناب آقای پاکروان وآقای جعفری وآقای محبوب وسایرمربیان سرکارخانم فرقانی وخانم عبادی وخانم رنجپوروخانم علیجانی وحضورمدیریت سرکارخانم خانی برگزارگردیدکه باموضوع how tech are you مورد بحث قرارگرفت.

گزارشات سال 98//بازدیدجناب آقای محمدی اززبانکده ملی ایران شعبه سراب

دوشنبه ۴/ شهریور /۱۳۹۸

بازدیدجناب آقای محمدی اززبانکده ملی ایران شعبه سراب 23اردیبهشت ماه سال 98

گردهمایی مدیران آموزش شعب سراسرکشور

یکشنبه ۳/ شهریور /۱۳۹۸

گردهمایی مدیران آموزش شعب سراسرکشوردرمردادماه سال 97 باحضورسرکارخانم فهیمه خانی ازشعبه سراب

تیم فوتسال زبانکده ملی ایران

یکشنبه ۳/ شهریور /۱۳۹۸

تیم فوتسال زبانکده ملی ایران که باعث افتخارزبانکده ملی ایران هستند.

--> --> --> --> --> -->